O mnie

Katarzyna Hess-Wiktor

Doktor psychologii, trener

Tytuł doktora psychologii uzyskałam w 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy „Doświadczenie opiekunów rodzinnych osób z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera. Ujęcie hermeneutyczne” (nagrodzonej wyróżnieniem), ukończyłam również podyplomowe studia trenerskie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Prowadziłam spotkania grupy wsparcia dla osób zaniepokojonych problemami z pamięcią u siebie lub bliskich we współpracy z Tarnowskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym. Współpracuję z Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Choroba Alzheimera i Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Od dziesięciu lat prowadzę warsztaty i szkolenia z obszaru umiejętności miękkich dla różnych grup odbiorców: młodzieży, pracowników i kierowników firm i korporacji, opiekunów formalnych osób z otępieniem, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Efekty mojej pracy badawczej, skupionej na doświadczeniu opiekunów osób z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera, prezentowałam na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także publikowałam w uznanych czasopismach naukowych:

Wiedzę o opiece nad osobami dotkniętymi otępieniem popularyzuję też w innych publikacjach:

Aktualnie zarządzam projektami szkoleniowymi i rozwijam cyfrowe narzędzia dla osób z demencją, ich bliskich i profesjonalistów w Swedish Care International w Sztokholmie.