Otępienie czołowo-skroniowe

Demencja nie musi zaczynać się od problemów z pamięcią. Otępienie czołowo-skroniowe (ang. frontotemporal dementia, FTD) to postępujące zaburzenie mózgu, a przede wszystkim jego płatów czołowych i skroniowych. U osób nim dotkniętych, w odróżnieniu od osób z chorobą Alzheimera, jako pierwsze występują objawy związane z zachowaniem, językiem i ruchem.

Ten rodzaj otępienia dzieli się na dwa typy, wariant behawioralny FTD i pierwotną postępującą afazję. Pierwotna postępująca afazja dzieli się z kolei na otępienie semantyczne i postępującą afazję bez płynności mowy.

Objawy w wariancie behawioralnym to zwykle:

 • Zmiana w motywacji – apatia
 • Niewłaściwe zachowania społeczne, np. zaczepianie osób
 • Cechy obsesyjno-kompulsywne, czyli przymusowe zachowania, których osoba nie jest w stanie kontrolować
 • Utrata empatii
 • Zmiany apetytu, np. rozwój nowych upodobań kulinarnych albo przejadanie się
 • Zaburzenia funkcji wykonawczych, np. planowania i podejmowania decyzji

W otępieniu semantycznym problemy dotyczą:

 • Znalezienia właściwego słowa
 • Trudności w zrozumieniu znaczenia słów
 • Trudności w czytaniu i ortografii

Postępująca afazja bez płynności mowy przejawia się w:

 • Powolnej, pełnej wahania mowie
 • Trudnościach w nalezieniu właściwego słowa
 • Nieprawidłowej wymowie słów
 • Mowie „telegraficznej”, przerywanej
 • Używaniu nieprawidłowych konstrukcji gramatycznych
 • Mówieniu słowa o przeciwnym znaczeniu do zamierzonego
 • Trudnościach w czytaniu i ortografii

W większości przypadków przyczyna wystąpienia otępienia czołowo-skroniowego nie jest znana, choć u pewnej części osób może mieć podłoże genetyczne.

Więcej informacji (po angielsku) na świetnej stronie FTD talk.