Archiwa tagu: diagnoza

Otępienie czołowo-skroniowe

Demencja nie musi zaczynać się od problemów z pamięcią. Otępienie czołowo-skroniowe (ang. frontotemporal dementia, FTD) to postępujące zaburzenie mózgu, a przede wszystkim jego płatów czołowych i skroniowych. U osób nim dotkniętych, w odróżnieniu od osób z chorobą Alzheimera, jako pierwsze występują objawy związane z zachowaniem, językiem i ruchem.

Ten rodzaj otępienia dzieli się na dwa typy, wariant behawioralny FTD i pierwotną postępującą afazję. Pierwotna postępująca afazja dzieli się z kolei na otępienie semantyczne i postępującą afazję bez płynności mowy.

Czytaj dalej

Jakie są pierwsze oznaki demencji?

Pierwsze oznaki demencji są często pomijane i postrzegane przez wielu jako normalny element starzenia się. Co powinno budzić obawy?

  • Zaburzenia pamięci krótkotrwałej, czyli tego, co zdarzyło się niedawno, przed chwilą. Osoba dotknięta otępieniem może, na przykład, powtarzać wielokrotnie to samo pytanie.
  • Znaczna zmiana osobowości i zachowania. Osoba dotknięta otępieniem może mieć bardzo zmienny nastrój, przejawiać lęk lub depresję. Towarzyski wcześniej człowiek może wycofać się ze spotkań z przyjaciółmi lub osoba skryta, pełna rezerwy, nagle zacznie zaczepiać obcych.
  • Gubienie się w znanych miejscach.
  • Utrata poczucia czasu, np. częste mylenie dni tygodnia lub pór dnia.
  • Częste gubienie rzeczy i umieszczanie ich w niewłaściwych miejscach.
  • Nowe problemy z komunikacją, np. trudności ze znalezieniem słów. Zagubienie w środku zdania lub używanie niewłaściwych słów.
  • Trudności w wykonywaniu złożonych zadań, które kiedyś nie sprawiały problemu. Na przykład niemożność upieczenia ciasta.
  • Trudności w rozwiązywaniu problemów oraz w planowaniu, co przejawia się np. w problemach z samodzielnym zarządzaniu osobistymi finansami.
  • Zmniejszona zdolność osądu. Na przykład ubieranie się nieodpowiednio do warunków pogodowych.

Co istotne – w normalnym starzeniu się takie trudności mogą pojawić się od czasu do czasu (każdy ma czasem gorszy dzień!), ale w przypadku demencji utrzymują się i zwykle pogarszają w czasie.

Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogoś innego początki otępienia, skonsultuj swoje obawy ze specjalistą jak najszybciej. Im szybciej uzyskasz odpowiednie leczenie i wsparcie, tym bardziej będą one efektywne.

Diagnoza choroby Alzheimera

Diagnozą choroby Alzheimera zajmują się lekarze neurolodzy i psychiatrzy. Choć kryteria rozpoznania tej jednostki chorobowej od dawna są określone, w praktyce diagnosta napotyka wiele trudności. Wiążą się one ze złożonym obrazem choroby, niedostatkami istniejących narzędzi diagnostycznych, a także współwystępowaniem innych schorzeń u osoby potencjalnie dotkniętej chorobą Alzheimera. Duży problem sprawia zwłaszcza różnicowanie choroby otępiennej i depresji.

Czytaj dalej

Rozpoznanie pierwszych oznak chorowania – różnice płciowe

Badania naukowe nie są zgodne co do tego, czy mężowie szybciej zauważają objawy otępienia u swoich żon, czy przeciwnie – to kobiety są bardziej wrażliwe na pierwsze oznaki choroby u swoich mężów. Nie ulega jednak wątpliwości, że kobiety później od mężczyzn zaczynają poszukiwanie profesjonalnej pomocy. Dlaczego? Może żonom trudniej przyznać, że głowa rodziny niedomaga i że to ktoś inny (one?) miałby przejąć stery w rodzinie? Tę interpretację potwierdzałyby wyniki badań mówiące o tym, że kobiety chętniej korzystają ze wsparcia płatnych opiekunek, ponieważ nie chcą, by dzieci zdały sobie sprawę z tego, jak „dziwne” stało się zachowanie ich ojca. A może chcą same zapewnić potrzebną opiekę, bo to należy do ich płciowej roli?

Czytaj dalej

Bezpłatne badania pamięci

Zachęcam do skorzystania z bezpłatnych badań pamięci w Krakowie!

„Od stycznia w Centrum Dobrej Terapii prowadzone będą przesiewowe badania pamięci u osób w wieku 65 lat i powyżej. Badania te mają na celu wykrycie choroby Alzheimera na wczesnym etapie zaawansowania. Serdecznie zapraszamy. Do końca lutego 2013 badania te będą wykonywane bezpłatne.”