Test Rysowania Zegara

To jeden z najpopularniejszych, obok MMSE, testów stosowanych przez psychologów i lekarzy w diagnozie poziomu zaawansowania otępienia. Badania pokazują, że pozwala on na odróżnienie otępienia od innych zaburzeń, a rodzaj popełnianych błędów do pewnego stopnia wskazuje, jaka choroba powoduje demencję.

Jest wiele wersji Testu Rysowania Zegara – różnią się przede wszystkim instrukcją, ale również klasyfikacją popełnianych błędów. Przykładowa karta testu i oceny wyników jest dostępna na przykład na tej stronie (po angielsku).

Przedstawione na konferencji „Oblicza starości we współczesnym świecie” wyniki badań dr. Konrada Janowskiego pokazują, że w przypadku choroby Alzheimera najczęściej popełnianymi błędami wskazującymi na otępienie osoby wykonującej test były:

  • brak wskazówki minutowej na rysunku
  • opuszczania cyfr godzin
  • brak możliwości wskazania godziny
  • zaznaczenie godziny zamiast narysowania wskazówek
  • perseweracje (czyli w tym wypadku zazwyczaj pisanie od nowa liczb po dojściu do 12)

Wykonanie testu na różnych poziomach zaawansowania otępienia obrazuje rysunek na tej stronie. Trzeba pamiętać, że właściwej oceny wyniku testu może dokonać tylko specjalista.